DITRAMA – MANAGERUL TRANSFORMĂRII DIGITALE PENTRU INDUSTRIA MOBILIERULUI

Cluster Mobilier Transilvan- este semnatarul unei scrisori de angajament si este membru al rețelei naționale DITRAMA contribuind activ la diseminarea activităților şi rezultatelor proiectului

DITRAMA (http://ditrama.eu/ ) este un proiect finanțat prin programul Erasmus +, al Uniunii Europene, pentru a defini și dezvolta calea de formare a Managerului pentru Transformare Digitală: una dintre cele mai solicitate profesii de viitor, de către companiile din sectorul mobilei.

Contextul

În prezent, sectorul de mobilier este puternic afectat de provocări / amenințări specifice: concurența din partea țărilor cu costuri reduse ale forței de muncă, forța de muncă îmbătrânită, atracția slabă a tinerilor și dificultățile contingente, cum ar fi costurile de inovare, protecția redusă a DPI (Drepturi de proprietate intelectuală)  și măsurile protecționiste impuse ca o barieră comercială de către unele țări din afara UE

În acest cadru, printre motoarele dezvoltării sectorului, este necesară transformarea acestuia prin dezvoltarea de noi tehnologii pe tot parcursul lanțului de distribuție, în cadrul celei de a 4-a revoluții industriale, Industrie 4.0.

Aceasta, este principala modalitate de a redobândi competitivitatea și atractivitatea tinerelor talente, fiindcă fără acestea ar fi greu de imaginat o relansare reală într-o piață competitivă și globalizată, unde pierderea atractivității sectoarelor tradiționale de producție reprezintă un efect secundar care exacerbează criza, deja larg răspândită.

Indicele de intensitate digitală Eurostat monitorizează în mod constant digitizarea în principalele sectoare economice europene. Tabelul de mai jos rezumă situația de la nivelul anului 2017, subliniind situația critică a sectorului de mobililier în implementarea și exploatarea noilor tehnologii.

Internetul industrial al lucrurilor inteligente, Analiza de date masive, Cloud Computing-ul, Integrarea și senzorizarea sistemelor și dispozitivelor, Cybersecurity (securitatea digitală), Robotica, Inteligența artificială și învățarea automată, Blockchain-ul, Realitatea virtuală, augmentată si mixtă, Tehnologiile de simulare și Gemenii digitali, sunt tehnologii al căror impact benefic, chiar si asupra sectoarelor tradiționale de producție – inclusiv mobilier, este recunoscut pe scară largă. Cu toate acestea, calea către o transformare digitală eficientă a sectorului este încă lungă și este încă mult de făcut, având în vedere problemele impuse de cerințele din ce în ce mai sofisticate de securitate digitală.

Prin urmare, companiile producătoare de mobilier din Europa se confruntă nu cu lipsa tehnologiilor aplicabile proceselor lor, ci cu dificultatea de a identifica tehnologiile care pot fi integrate cu infrastructura disponibilă și de a conduce o strategie globală de dezvoltare tehnologică.

O serie de interviuri efectuate în cadrul companiilor europene de producție a mobilei – în special în Italia, Spania și Polonia – au scos în evidență nevoia de a concentra dezvoltarea infrastructurii tehnologice a companiei, de către o singură persoană, care depășește diviziunea existentă în prezent între managerul IT / managerul de producție/ Managerul calității.

DITRAMA își propune să pregătească acest profesionist capabil să conducă introducerea progresivă a acestor tehnologii în procesele companiei (procese de aprovizionare, procese de proiectare și prelucrare și procese de distribuție/livrare), printr-o direcție care respectă know-how-ul companiei și strategia generală de creștere a companiei.

Proiectul

DITRAMA (http://ditrama.eu/ ) este un proiect finanțat prin programul Erasmus + al Uniunii Europene (KA2: Cooperarea pentru inovare și schimbul de bune practici – Alianțe de competențe sectoriale) cu scopul de a defini profilul noului profesionist, al Managerului pentru Transformarea Digitală pentru sectorul mobilei, atât prin identificarea Curriculum-ului, a abilităților fundamentale și a cunoștințelor, cât și prin dezvoltarea unui program de formare multimedia (MOOC) pentru a contribui la instruirea acestui nou profesionist.

Managerul de Transformare Digitală va avea o sarcină triplă în cadrul companiei: să încurajeze înțelegerea stării actuale a tehnologiei și nivelul de maturitate al transformării sale digitale de-a lungul întregului lanț de distribuție, prin analiza provocărilor, amenințărilor și oportunităților legate de aceasta și a acțiunilor corespunzătoare de implementat; să proiecteze și să conducă strategia de transformare digitală prin identificarea și punerea în aplicare a celor mai adecvate tehnologii, în mod integrat; să monitorizeze procesele și să le mențină actualizate și eficiente și în legătură cu evoluția scenariului de piață.

Proiectul DITRAMA va dezvolta, în diferite faze, o serie de rezultate care vor fi puse la dispoziția tuturor părților interesate. În special:

– va defini setul de abilități specifice Managerului pentru Transformare Digitală

– va furniza Curriculum-ul și materialul informativ pentru instruirea necesară a acestui profesionist

– va dezvolta un curs multimedia și de formare interactivă, bazat pe o platforma de e-learning și compus din diferite module de învățare

– va facilita dialogul între lumea educației, a cercetării și a afacerilor printr-o conexiune a „Rețelelor naționale DITRAMA„, invitate să valideze și să dirijeze proiectul în cadrul fiecărei țări participante

În plus față de aceste ținte, proiectul va urmări obținerea unor rezultate pe termen mediu, prin elaborarea unor instrucțiuni specifice pentru recunoașterea oficială a curriculum-ului Managerului pentru Transformare Digitală și constituirea rețelelor naționale DITRAMA, din care vor face parte reprezentanți din lumea educației și formării profesionale, instituțiile responsabile de recunoașterea formală a programelor profesionale, reprezentanți ai Comitetului european pentru dialog social (asociații patronale și reprezentanți ai sindicatelor) în sectorul de mobilier.

Parteneriatul

Proiectul, cu o durată de 36 de luni, reprezintă o colaborare a 12 parteneri, provenind din 8 țări europene diferite, din mediul universitar, al afacerilor, al cercetării aplicate și al formării profesionale într-o sinergie integrată, ca răspuns la nevoia companiilor de a încredința definirea și punerea în aplicare a strategiei lor de inovare tehnologică unui profesionist al companiei.

Coordonatorul proiectului:

CENFIM – Centre de Difusiò Tecnologica de la Fusta i del Moble de Catalunya (La Sénia – Spania)

Partneri

Aarhus Universitet (Aarhus – Danemarca)

Woodwize (Bruxelles – Belgia)

CETEM – Centro Tecnologico del Mueble y la Madeira de la Region de Murcia (Murcia – Spania)

U.E.A. – European Furniture Manufacturers Federation based in Prague (Republica Cehă)

AMIC – Associacio Agrupacio Moble Innovador de Catalunya (Barcelona – Spania)

FPIMM – Centro de Formação Profissional das Indústrias da Madeira e Mobiliário (Lordelo – Portugalia)

FederlegnoArredo – Federazione Italiana delle industrie del legno, del sughero, delmobile,  dell’illuminazione, dell’arredamento (Milano – Italia)

OIGPM – Ogolnopolska Izba Gospodarcza Producentow Mebli (Warsovia – Polonia)

Método Estudio Consultores – (Vigo – Spainia)

Hogeschool Gent – (Gent – Belgia)

Universitatea Transilvania din Brasov (Brasov – Romania)

 

Pentru mai multe informații:

Digital Transformation Manager

 “Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru elaborarea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în aceasta”.